Knihy

Váš svět je váš svět

Autor: Sakyong Mipham rinpočhe

Kniha o meditaci a hledání cesty, jak sám sobě porozumět a ovládat svůj život. V meditační praxi se člověk naučí rozpoznávat svoje myšlenky, stává se pružnější, začíná lépe vidět vlastní projekce a běh svého života to vše je projevem jeho mysli. Meditací člověk rozvíjí svou vlastní jistotu v základní dobro, pěstuje v sobě přirozenou energii, soucítění a péče o druhé jsou pak na prvním místě.

Shambhala bylo osvícené království dobrotivých králů a královen. Nikdo skutečně neví, zda toto království bylo skutečné, nebo mytické, ale existují cestopisné příručky popisující cestu do této země a praktické instrukce, jak vytvořit Shambhalu ve svém vlastním světě a tím vnést smysl, mír a perspektivu do našeho života a okolí. Sakyong Mipham rinpočhe, zdědil tyto nauky a předává nám ponaučení velkých vládců a bojovníků Shambhaly. Svěžím a vtipným způsobem vyjadřování přizpůsobuje tato učení našim dnešním životům a pomáhá nám všem uvědomit si svůj potenciál k dosažení síly a ovládnutí zdánlivě neovladatelného světa.

Cesta je cíl

Autor: Chögyam Trungpa rinpočhe

Podle Buddhy nikdo nemůže dosáhnout základního zdraví nebo osvícení bez meditační praxe. Učení, které je v knize uvedeno, se týká teorie a techniky meditační praxe, což poskytuje základ, který potřebuje každý praktikující k tomu, aby se probudil, jak to učil Buddha. Trungpa učí, že můžeme zanechat nutkání, aby meditační praxe sloužila naší ctižádosti, díky čemuž se více uvolníme a otevřeme. Je zde znázorněno, jak se uvážlivá praxe bdělé pozornosti rozvíjí do nevytvářeného uvědomění a jak objevujeme svět vhledu, který uvědomění odkrývá.

 

Mýtus svobody a cesta meditace

Autor: Chögyam Trungpa rinpočhe

V této knize Chögyam Trungpa zkoumá význam svobody v hlubokém kontextu tibetského buddhismu. Vysvětluje významnou roli, již meditace hraje v možnosti zaměřit se na příčiny frustrace, a jak usnadňuje, aby tyto negativní síly pomáhaly v postupu ke skutečné svobodě. Trungpova jedinečná schopnost vyjádřit esenci buddhistického učení jazykem a metaforami současné evropské kultury, činí tuto knihu jedním z nejlépe dosažitelných bezprostředních pramenů pro pochopení buddhistického učení, která byla dosud napsána.

 

Shambhala: Posvátná cesta bojovníka

Autor: Chögyam Trungpa rinpočhe

Praktický průvodce k osvícenému životu nabízí vizi pro naši dobu, která je založena na postavě posvátného bojovníka. V dávných dobách se bojovník učil zvládat výzvy života nejen na bojovém poli, ale i mimo něj. Touto knihou se cesta bojovníků otvírá pro současné ženy a muže, kteří hledají sebeovládání a větší naplnění života.

 

 

 

Protnutí duchovního materialismu

Autor: Chögyam Trungpa rinpočhe

V tomto moderním duchovním klasickém díle tibetský meditační mistr Chögyam Trungpa upozorňuje na nejběžnější úskalí, kterému každý praktikující na duchovní cestě padne za oběť: nazývá se duchovní materialismus. Ukazuje, že lidé mají všeobecně sklon pojímat duchovnost jako proces sebe-zdokonalení, jako podnět k rozvoji a zušlechtění ega, i když ego je svou povahou v podstatě prázdné. Chögyam Trungpa k tomu dodává: Problém spočívá v tom, že ego může měnit vše ve svůj prospěch, dokonce i duchovnost. Trungpovo pronikavé a soucitné učení slouží k tomu, aby nás probudilo z úskoků, které se sebou hrajeme, a nabídlo nám daleko jasnější skutečnost: pravdivé a radostné osvobození, které v každém případě vyžaduje, abychom nechali odejít ,,já”, místo abychom pracovali na jeho zlepšení. Je to poselství, které rezonuje ve studentech téměř čtyřicet let a zůstává čerstvé i dnes.

Meditace v akci

Autor: Chögyam Trungpa rinpočhe

Meditace v akci je jedna z nejslavnějších knih Chögyama Trungpy. Aby bylo možné sledovat duchovní cestu, píše legendární tibetský učitel, je nutné překonat počáteční nadšení. Důležité je, že pokud si chceme cokoli osvojit, nestačí se učit pouze z knih, od učitelů nebo se přizpůsobovat už zavedeným způsobům a modelům. Je nutné mít vlastní zkušenost doslova z první ruky.

Mystický zážitek radosti a milosti — nebo jakkoli to lze vyjádřit jinak, můžeme pak nalézt v každém předmětu. Toho se snažíme dosáhnout pomocí vipašjány neboli meditační praxe vhledu. Když zajistíme, aby fungoval základní vzorec kázně, a rozvineme správný způsob, jak zacházet se situací — ať už jsou to naše dýchání, chůze nebo cokoli dalšího, k čemu přistupujeme podobně, v určité fázi technika postupně vyhasne a skutečnost se pozvolna rozšíří. Potom už se nemusíme soustřeďovat dovnitř, jak předepisuje většina meditačních škol, ale můžeme se stále víc rozvíjet směrem ven. Čím bohatší zkušenosti získáváme, tím blíže se dostáváme k realizaci existence bez centra, do stavu mysli „tady a teď“.
Takové je základní pojetí tohoto druhu akční meditace, jejíž prvky prostupují celou Trungpovou praxí, od začátku až do chvíle realizace. Přinášejí poznání, které se vám může stát životním stylem.

Pravda utrpení a cesta osvobození

Autor: Chögyam Trungpa rinpočhe

V tomto praktickém průvodci k osvícenému životu nabízí Trungpa inspirující vizi pro naši dobu, která je založena na postavě posvátného bojovníka. V dávných dobách se bojovník učil zvládat výzvy života nejen na bojovém poli,         ale i mimo něj. Pocit osobní svobody a síly nezískal násilím nebo agresivitou, ale díky jemnosti, odvaze a sebepoznání.

 

 

 

 

 

Srdce Buddhy

Autor: Chögyam Trungpa rinpočhe

Buddhistické náhledy na zásady praktického i duchovního života. Sbírka esejů, promluv a seminářů od Chögyam Trungpy ukazuje vztah základního buddhistického učení k všednímu životu.