O Shambhale

Nabízíme cestu bdělé meditace a kontemplativních umění, které rozvíjejí takové vlastnosti, jako jsou laskavost, odvaha a moudrost. Naší vizí je přispět k budování soucitnější, udržitelnější           a spravedlivější společnosti. Shambhala je otevřená lidem všech vyznání, profesí či životních stylů a zve k meditačním cvičením, setkáním i oslavám, jejichž smyslem je v našem čím dál chaotičtějším a stresujícím světě rozvíjet kulturu důstojnosti a zdravého rozumu.