Učitelé

Sakyong Mipham rinpočhe

Sakyong Mipham rinpočhe je hlavním současným duchovním představitelem Shambhaly. Zároveň je držitelem Kagyü a Nyingma linií tibetského buddhismu.

Sakyong Mipham rinpočhe se ženou Sakyong Wangmo

Je synem Chögyama Trungpy rinpočheho. Čerpá zkušenosti jak z východní, tak západní kultury. Narodil se roku 1962 v Nepálu, v místě Buddhova narození, v Bódhagaja. Duchovní učení obdržel od svého otce a mnohých dalších mistrů tibetského buddhismu. Proslul svým přímým a praktickým způsobem učení a svou dovedností ukázat i ty nejvíce tajuplná buddhistická učení jako smysluplná a relevantní pro západní publikum.

 

Chögyam Trungpa rinpočhe

Chögyam Trungpa rinpočhe se narodil v Tibetu. Velice záhy byl rozpoznán jako výjimečný převtělený lama a získal tradiční ucelené vzdělání v tradici Kagjü, jako jeden z posledních lámů v Tibetu. Po vpádu čínských komunistů ze své vlasti prošel strastiplnou 9 měsíční emigrací přes Himálaje do Indie.

Po několika letech strávených v Indii, kde byl duchovním poradcem školy Young Lamas School, se rinpočhe přistěhoval do Anglie, kde studoval na Oxfordské univerzitě a založil meditační centrum Samye Ling ve Skotsku. Po těžké automobilové nehodě v roce 1969, kterou považoval za poselství, jež mu mělo sdělit, aby byl více otevřený a odvážný, se Trungpa rinpočhe vzdal mnišského roucha a stal se světským učitelem, neboť tak mohl přímočařeji komunikovat se západními studenty. V lednu 1970 se oženil s Dianou Judith Pybus a krátce na to se s ní přestěhoval do Severní Ameriky, kde zůstal až do svojí smrti v roce 1987.

Chögyam Trungpa byl prvním držitelem tibetské linie, který vyučoval v angličtině. Díky znalosti anglického jazyka a pochopení západní mysli měl výrazný vliv na rozvoj buddhismu na Západě. Zřídil stovky meditačních center po celé Severní Americe, založil Univerzitu Naropa v Coloradu, což byla první univerzita v Severní Americe, která byla inspirovaná buddhismem, a získal několik tisíc oddaných studentů, kteří od něj přijali pokročilé učení a pokračovali v propagaci jeho učení a linie v Severní Americe. Chögyam Trungpa také napomohl tomu, aby v Severní Americe učilo mnoho dalších významných držitelů tibetských linií.

Založil také Výcvik Shambhala, což je program určený k uvedení meditace a shambhalistiké tradice bojovnictví širokému publiku. Je autorem více než dvou tuctů populárních knih o buddhismu, meditaci a cestě shambhalistického bojovnictví. Byl ekumenickým učitelem, který nacházel moudrost v jiných školách buddhismu a v jiných náboženstvích. Studoval a propagoval také kontemplativní uvědomění výtvarného umění, designu, poezie, divadla a jiných stránek západního umění a kultury.